Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/12/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 15/12/2015

Ordinea de zi din 15.12.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.12.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.12.2015
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 631/24.11.2015)
3.2. Propunere legislativă privind modificarea și completarea OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale (b 632/24.11.2015)
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea condițiilor de punere la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, cu modificările și completările ulterioare
3.5. Propunere legislativă privind completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx.861/7.12.2015)
3.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx.862/7.12.2015)
4. Aprobarea candidaturii doamnei GURAN Adriana Raluca, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
5. Diverse