Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/06/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/06/2021

Ordinea de zi din 16.06.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 16.06.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (termen de avizare: 22.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021–2022 (termen de avizare: 22.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Sănătății – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize viceprim-ministru, M.J., M.F., M.A.I., M.Ap.N., M.M.P.S., M.T.I., S.R.I., S.I.E., S.P.P., A.R., A.N.S.P.D.C.P.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind prorogarea unor termene din Legea nr.295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum si aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 25.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (termen de avizare: 25.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare

2.5. Proiect de Ordonanță de urgențã a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (termen de avizare: 28.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 (termen de avizare: 28.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E, M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României (termen de avizare: 28.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale ale Societății AVIOANE CRAIOVA S.A., operator economic din industria de apărare care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (termen de avizare: 29.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.9. Propunere legislativă privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare (b222/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (b223/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil cu observație și propuneri de modificare
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (b225/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare (b226/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.81/1991 și ale Legii nr.169/1997 (b227/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR – aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b228/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – puncte de vedere
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea "Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice" (b229/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (b230/26.05.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, PNL – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională (plx228/2.06.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR și deputați USR PLUS, PSD, PNL și minorități – aviz favorabil cu observații
2.18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale (plx229/2.06.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL și senatori UDMR și USR PLUS – aviz nefavorabil
2.19. Propunere legislativă privind modificarea art.131 și 132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară (b238/2.06.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea anexei nr.IV a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b242/3.06.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1, alin.(1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.31/2011, privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora (b243/4.06.2021) (termen de avizare: 17.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator USR PLUS – aviz favorabil cu observații
3. Informare – Adresa Uniunii Generale a Industriașior din România cu privire la propunerea de modificare a art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 09.06.2021
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 15.06.2021
6. Diverse


Partenaire