Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/10/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/10/2018

Ordinea de zi din 16.10.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind implementarea programului guvernamental ”gROwth - Contul individual de economii Junior (termen de avizare: 26.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Secretariatul General al Guvernului
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 15.10.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 15.10.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 22.10.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 15.10.2018 - Obs.: lipsă aviz M.J.
1.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (b490/24.09.2018) (termen de avizare: 22.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Florin IORDACHE - deputat PSD, Șerban NICOLAE - senator PSD, Eugen NICOLICEA - deputat PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 15.10.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 15.10.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 22.10.2018
Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 15.10.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.10.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.10.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 16.10.2018
5. Diverse