Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/11/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/11/2023

Ordinea de zi din 16.11.2023 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 16.11.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 20.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului- avizare amânată în ședința din data de 14.11.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: VPM, MAI, ANAF, MLDPA, MF, MAE, MJ

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile (termen de avizare: 27.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind completarea Legii nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie (termen de avizare: 28.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completăPartenaire