Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/12/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 16/12/2022

Ordinea de zi din 16.12.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 16.12.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3 Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și de la bugetul de stat (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.M.A.P., A.N.S.V.S.A., M.D.L.P.A., M.A.T., M.A..E., M.J.

2.6 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Național Strategic 2023-2027 (termen de avizare: 29.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.I.P.E., M.A..E., M.F., M.Ec., M.M.A.P., M.A.T., M.J.

Partenaire