Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/02/2011

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/02/2011

Ordinea de zi din 17.02.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

bulletÎn vederea prezentării exacte a situaţiei prezenţei membrilor Plenului în deschiderea şedinţei (ora 13:00), precum şi stabilirea cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, vă rugăm să fiţi prezent în sală la ora 12:45.
bulletDe asemenea, vă reamintim că în data de 4 mai 2009 Plenul CES a hotărât ca şedinţa să aibă o durată determinată (începerea acesteia la ora 13:00 şi finalitatea acesteia la ora 15:00).

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa Bex din data de 17.02.2011 şi aprobarea deciziilor Bex.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului CES din 28.10.2010;
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Bex CES din data de 18.11.2010;
4. Hotărârea Guvernului 858/2010, privind numirea reprezentanţilor Guvernului în CES;
4.1. Validarea ca membru Plen a domnului Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită d-na Irinel CRISTU;
5. Hotărârea nr. 1285 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social;
5.1. Validarea ca membru al Plenului CES, a domnului Dan - Tudor LAZĂR (Secretar de Stat Ministerul Finanţelor Publice), fiind înlocuit domnul Alexandru NAZARE;
6. Desemnarea membrilor Biroului Executiv al CES, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin (2) şi (4) din ROF CES;
6.1. Validarea ca membru al Bex CES, a domnului Ion SAMOILĂ (nominalizare CNSLR FRĂţIA);
7. Validarea ca membru Plen a domnului ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU;
8. Demisia domnului Virgil POPA - reprezentant CONPIROM, din Plenul CES;
9. Validarea ca membru Plen a domnului Constantin DUMITRU, reprezentant CONPIROM, fiind înlocuit dl Virgil POPA;
10. Validarea d-nei Carmen STĂNESCU - vicepreşedinte federaţia sindicală PUBLISIND, ca membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind înlocuită d-ra Steluţa ENACHE (nominalizare BNS);
11. Avizarea proiectelor de acte normative:
11.1. Propunere legislativă de completare a art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (b 30/07.02.2011);
11.2. Propunere legislativă privind contractarea serviciilor sociale (b 825/22.12.2010);
11.3. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea nr. 870/2009;
12. Notă cu privire la propunerea datei la care domnul Antonio Marzano, preşedinte CNEL Italia, ar putea vizita Consiliul Economic şi Social - România;
13. Notă cu privire la participarea Consiliului Economic şi Social - România, la Grupul de lucru al AICESIS, Bruxelles, 10 -11 martie 2011;
14. Notă de informare cu privire la plata cotizaţiei anuale către UCESIF;
15. Raport anual, privind activitatea de Audit Public Intern pe anul 2010;
16. Propunerea UNPR privind candidatura doamnei BASCHINOS Mihaela Aura, pentru ocuparea funcţiei de asistent judiciar la Tribunalul Constanţa;
17. Propunerea CSDR privind candidatura doamnei NEAGU Carmen Emiliana, pentru ocuparea funcţiei de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti.