Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/03/2011

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/03/2011

Ordinea de zi din 17.03.2011

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa Bex din data de 10.03.2011 şi aprobarea deciziilor Bex;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului CES din 17.02.2011;
3.Validarea ca membru Plen a domnului Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită d-na Irinel CRISTU;
4. Validarea ca membru Plen a domnului ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU;
5. Desemnarea membrilor Biroului Executiv al CES, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin (2) şi (4) din ROF CES;
6. Validarea d-rei Octavia Antoaneta IONESCU-reprezentant CNIPMMR, ca membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind înlocuit dl Dumitru VIERU;
7. Aprobarea propunerii C.N.S.L.R. FRĂţIA de nominalizare a domnului Valentin Lucian NEACşU pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanţa;
8. Avizarea proiectelor de acte normative:
8.1. Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României (b 33/08.02.2011)
8.2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b 36/09.02.2011);
8.3. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.(b 61/16.02.2011);
8.4. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b 62/16.02.2011);
8.5. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (b 63/16.02.2011);
8.6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 74, art. 75, art. 76 din Legea nr. 84(r2) din 24/07/1995 republicată privind Legea învăţământului (plx 44/2011);
8.7. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 45/2011);
8.8. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor din România (plx 46/2011);
8.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 127 din Legea învăţământului nr. 84/1995 (plx 47/2011);
8.10. Proiectul Legii privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011;
8.11. Proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată;
8.12. Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a procedurii de utilizare a metodelor indirecte;
8.13. Propunere legislativă privind reproducerea umană asistată medical (b78/22.02.2011);
8.14. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (b83/23.02.2011);
8.15. Propunere legislativă pentru modificarea art. 29 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b86/23.02.2011);
8.16. Propunere legislativă pentru modificarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b95/24.02.2011);
8.17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b97/23.02.2011);
8.18. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b99/23.02.2011);
8.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 132/2.03.2011);
8.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare (b 121/1.03.2011);
9. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la confirmarea datei vizitei d-lui Antonio Marzano-Preşedinte al CNEL Italia la CES România;
10. Diverse