Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/04/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/04/2018

Ordinea de zi din 17.04.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.03.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.04.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (b102/20.03.2018) (termen de avizare: 17.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PNL, PMP, USR
- Comisia pentru dezvoltai e economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi si libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată in data de 16.04.20I8
3.2. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Meseriilor (b104/20.03.2018) (termen de avizare: 17.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport. cercetare, formare profesională şi cultura (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată in data de 16.04.2018
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (b105/20.03.2018) (termen de avizare: 17.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu dc afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
3.4. Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul genera! privind protecţia datelor) (Plx. 167/3.04.2018) (termen de avizare: 20.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată in data de 16.04.2018
3.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx 169/03.04.2018) (termen de avizare: 20.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD. USR. PNL PMP. ALDE şi alţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea dc şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată in data de 16.04 2018
- Comisia pentru educaţie, tineret spori, cercetare. formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată in data de 16.04.2018
3.6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Plx 170/04.04.2018) (termen de avizare: 23.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiator: deputat Minorităţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată in data de 16.04 2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată in data de 16 04 2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 13.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată in data de 16.04.2018
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare (Plx 187/10.04.2018) (termen de avizare: 25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, USR, PNL, PMP, ALDE şi alţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată in data de 16.04 201 8
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
3.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (b120/27.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiatori: .senatori şi deputaţi UDMR, deputaţi PSD, USR
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată in data de 16.04.2018
3.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (b121/27.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată în data de 16.04.2018
3.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare si consiliere pentru tineri (b123/27.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiatori: senatori UDMR, senatori şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică. competitivitate si mediu de afaceri (C1)- şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitate ii de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată în data de 16.04.2018
3.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului (b126/28.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată în dani de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
3.12. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 234/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (b128/28.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şansă şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată iu data de 16.04.2018
3.13. Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță naţională cu privire la reţeaua electrică de interes naţional şi strategic (b129/28.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată în data de 16 04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţă programată in data de 10.04 2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată in data de 16.04.2018
3.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor (b130/28.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 16.04.20/8
3.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale „Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor (b131/28.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioarei - Iniţiatori, deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată în data 16.04.2018
3.16. Propunere legislativa pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (b133/28.03.2018) (termen de avizare:25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2015, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiatori: deputaţi PSD, ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economica, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.20113
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (( O) - şedinţă programată in data de 16.04.20/8
3.17. Propunere legislativă privitul unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului (b135/29.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator PSD, deputaţi PSD, ALDE şi Minorităţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) şedinţă programată in data de 13 04.2018
3.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (6143/29.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senator şi deputaţi USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică sa/aria/ă, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) şedinţă programată in data de 25.04.2018.
3.19. Propunere legislativă privind parteneriatul civil (b144/30.03.2018) (termen de avizare: 25.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248 2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Inițiator: deputat independent
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti. egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţă programata în data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată în data de 16.04.2018
3.20. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2018 pentru operatorii economici din industria de apărare, cure desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 27.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248 2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată. incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) şedinţă programată in data de 16.04.2018 - Obs.: lipsă aviz M.F.P, M.J.
3.21. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 27.04.2018. conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 16.04.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată in data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată in data de 16.04.2018 - Obs.: lipsă aviz M.A.E., M.E.N., M.J.
3.22. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017 (termen de avizare: 27.04.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013. republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) şedinţă programata in data de 16.04.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) şedinţă programată in data de 16.04.2018 - Obs.: lipsii aviz M.A.I, S.R.I., M.A.E., M.J.
4. Diverse