Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/05/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/05/2012

Ordinea de zi din 17.05.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.05.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 10.05.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2012, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.05.2012)
4.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.05.2012)
4.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.05.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Diverse