Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/05/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/05/2016

Ordinea de zi din 17.05.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.05.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.05.2016
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.05.2016 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (b 241/26.04.2016)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale (b244/27.04.2016)
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale (b245/27.04.2016)
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și completarea art. 41 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale (b247/27.04.2016)
4. Aprobarea candidaturii doamnei SPORIȘ Natalia Elena, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
5. Diverse