Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/07/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/07/2018

Ordinea de zi din 17.07.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.07.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru punerea în funcțiune a capacității finale de producție de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilț Sud" (termen de avizare: 25.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz nefavorabil - în ședința din data de 9.07.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 16.07.2017
Obs.: avize complete
2.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b352/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PMP, UDMR, PSD ți USR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b353/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 16.07.2017
2.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b355/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România (b356/26.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, USR și UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - ședință programată în data de 16.07.2017
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate (b358/27.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare (b359/27.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - ședință programată în data de 16.07.2017
2.8. Propunere legislativă privind dialogul social (b361/27.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Petrea Gabriel - deputat PSD; Solomon Adrian - deputat PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - ședință programată în data de 16.07.2017
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei nr. VI a Legii-cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b366/28.06.2018) (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Nicolae Şerban - senator PSD; Surgent Marius-Gheorghe - deputat ALDE; Weber Mihai - deputat PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 16.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.07.2018
4. Diverse