Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/11/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 17/11/2015

Ordinea de zi din 17.11.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.11.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.11.2015
3. Validarea domnului BURNETE Ioan-Radu, ca reprezentant al C.P. CONCORDIA în Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
4. Validarea doamnei VEREHA Alina, ca reprezentantă a C.P. CONCORDIA în Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
5. Validarea domnului STAN Sorin-Cristian, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială
6. Validarea domnului VOICU Mihail, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
7. Validarea domnului LUPAȘCU Marian, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică
8. Validarea domnului POPE Iulian, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
9. Validarea domnului DOBRESCU Florea, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
10. Validarea domnului ANGHEL Dan, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru profesii liberale şi activităţi independente
11. Validarea domnului DINA Andrei, ca reprezentant al C.P. CONCORDIA în Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
12. Avizarea proiectelor de acte normative:
12.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b 537/20.10.2015)
12.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale (b 557.27.10.2015)
12.3. Propunere legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar (b559/28.10.2015)
12.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (pl-x.794/09.11.2015)
12.5. Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților (pl-x.774/04.11.2015)
12.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic (pl-x.806/11.11.2015)
13. Aprobarea candidaturii doamnei NEAGU Carmen-Emiliana, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
14. Diverse