Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 18/07/2017

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 18/07/2017

Ordinea de zi din 18.07.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 18.07.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.07.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap (termen de avizare: 26.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 14.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 18.07.2017
3.2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016 (termen de avizare: 26.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 14.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 18.07.2017
3.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind unele măsuri pentru administrația publică centrală (termen de avizare: 26.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: MDRAPFE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 14.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 18.07.2017
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - ședință programată în data de 17.07.2017
3.4. Proiectul Codului Administrativ (termen de avizare: 26.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: MDRAPFE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 17.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 14.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 18.07.2017
- Comisia pentru administrație publică și ordine publică (C9) - ședință programată în data de 17.07.2017
4. Nota Direcției Relații Internaționale șI Relații Publice privind participarea CES România la cea de a 15-a Reuniune internațională a Consiliilor Economice și Sociale și Instituțiilor Similare, precum și la Adunarea Generală a AICESIS, care vor avea loc în zilele de 6,7 și 8 septembrie 2017, la Santo Domingo, în Republica Dominicană
5. Diverse