Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/01/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/01/2012

Ordinea de zi din 19.01.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.01.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţa Plenului din 12.01.2012 (şedinţă nestatutară)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificare a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.01.2011)
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea M.M.F.P.S. de nominalizare a dlui Ion Gibescu ca membru titular în cadrul Comisiei pentru relaţii de muncă şi politică salarială, fiind înlocuit dl Florian Stamate
8. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea CES România la şcoala internaţională de vară 2012, 16-22 septembrie 2012, Shanghai
9. Diverse.