Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/01/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/01/2016

Ordinea de zi din 19.01.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.01.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.01.2016
3. Validarea doamnei BONTEA Ana, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R. în Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2015 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, prin Hotărârea Guvernului nr. 455/2014 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2014
5. Diverse