Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/02/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/02/2015

Ordinea de zi din 19.02.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.02.2014
2. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
3. Diverse