Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/03/2015

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/03/2015

Ordinea de zi din 19.03.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.03.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.02.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.03.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului LUCAN Eugen, ca reprezentant al Asociaţiei Angel, Educaţie, Terapie, Asistenţă Socială, Evaluare, Consultanţă, Formare, Supervizare, Management, Cercetare în noul Plen CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind conflictele de muncă (b 52/24.02.2015)
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice
5.3. Proiect de Lege privind Codul fiscal
5.4. Proiect de Lege privind Codul de procedură fiscală
5.5. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011
5.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
6. Aprobarea candidaturii domnului CORĂȚU Marius-Daniel, propus de B.N.S. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
7. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitoare la solicitarea de desemnare a unor reprezentanți în calitate de membru titular și supleant în Comitetul de monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA 2014-2020)
8. Adresa Ministerului Fondurilor Europene referitoare la componența Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (CM POAT 2014-2020)
9. Nota Biroului Resurse Umane referitoare la transformarea postului de expert gr. II în expert gr. I din cadrul Serviciului Avizare și aprobarea Statului de funcții pe anul 2015 cu modificarea respectivă
10. Diverse