Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/04/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/04/2012

Ordinea de zi din 19.04.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.04.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 11.04.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Diverse