Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/05/2011

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/05/2011

Ordinea de zi din 19.05.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.05.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei BEx din data de 28.04.2011
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 28.04.2011
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 05.05.2011
5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei BEx din data de 12.05.2011
6. Notă cu privire la organizarea şi funcţionarea C.E.S., conform Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social
7. Aprobarea R.O.F. conform Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social
8. Aprobarea proiectului de buget rectificat conform Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social
9. Aprobarea organigramei CES pentru anul 2011
10. Aprobarea cuantumului indemnizaţiilor pe funcţii, conform Legii nr. 62/2011, Legea dialogului social
11. Nota Secretarului general cu privire la necesitatea realizării unor studii şi planuri de acţiune privind dezvoltarea C.E.S.
12. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la cea de a 12-a Reuniune Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare şi Adunarea Generală a AICESIS
13. Avizarea proiectelor de acte normative:
13.1. Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2011 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2008-2011
13.2. Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor
13.3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, a educaţiei naţionale (plx 239/09.05.2011)
13.4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 262/03.05.2011)
14. Diverse
14.1. Notă cu privire la participarea instituţiei noastre la Reuniunea Anuală a Secretarilor Generali ai Consiliilor Economice şi Sociale din Statele Membre ale UE, precum şi cei ai Comitetului Economic şi Social European, Haga, Olanda, 12 - 13 mai 2011.
14.2. Notă de informare cu privire la Reuniunea Grupului ad-hoc Comitetul de Pilotaj "Europa 2020", Bruxelles, 8 iunie - traducerea invitaţiei şi a programului.