Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/05/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/05/2021

Ordinea de zi din 19.05.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 19.05.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a metodologiei - cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice (termen de avizare: 21.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – avizare amânată în ședința din data de 12.05.2021 – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021 - 2027 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2021-2027 (termen de avizare: 21.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – avizare amânată în ședința din data de 12.05.2021 – aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 (termen de avizare: 26.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Institutul Național de Statistică, Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Prim-Ministrului – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (termen de avizare: 02.06.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Propunere legislativă privind înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor (b170/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PSD, PNL, AUR, USR PLUS – puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative (b171/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (b172/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind regimul juridic al Sitului arheologic Reşca-Romula din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt şi unele măsuri pentru protejarea acestuia (b174/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale (b175/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” (b177/27.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat (b178/28.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, UDMR, USR PLUS, deputați PSD – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (b179/28.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Tánczos Barna - senator UDMR – aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență (b181/28.04.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Diana IOVANOVICI ȘOȘOACĂ – senator neafiliat – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare (plx173/5.05.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR-PLUS, UDMR – aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (plx176/5.05.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx177/5.05.2021) (termen de avizare: 20.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și a altor acte normative (b185/05.05.2021) (termen de avizare: 26.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, UDMR, USR PLUS și deputat PNL – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea art.67 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare (b186/06.05.2021) (termen de avizare: 26.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, AUR și USR PLUS – aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (b187/06.05.2021) (termen de avizare: 26.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, AUR, PNL, UDMR, USR PLUS și minorități – aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b188/06.05.2021) (termen de avizare: 26.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz favorabil cu observație
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (b189/06.05.2021) (termen de avizare: 26.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR – aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.137 din 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov (b192/07.05.2021) (termen de avizare: 26.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, PNL, PSD – aviz nefavorabil
3. Raportul de activitate al Consiliului Economic și Social pe anul 2020
4. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de nominalizare a unui membru titular și a unui membru supleant, din partea organizațiilor sindicale, respectiv din partea organizațiilor patronale, în cadrul Comitetul FSE+
5. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la reuniunea Comitetului de Coordonare a Evaluării POAT 2014-2020 din data de 25.05.2021 – nominalizarea reprezentantului confederațiilor patronale și al asociațiilor și fundațiilor ale societății civile
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 12.05.2021
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.05.2021
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 18.05.2021
9. Diverse


Partenaire