Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/06/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/06/2024

Ordinea de zi din 19.06.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 19.06.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 19.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Culturii - procedură de avizare reluată - avizare amânată în ședința din data de 12.06.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023 (termen de avizare: 25.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - procedură de avizare reluată - avizare amânată în ședința din data de 12.06.2024 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară (termen de avizare: 27.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscurilor de dezastre 2024-2035 (termen de avizare: 26.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 785/2022 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (termen de avizare: 27.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale a Autorității Vamale Române, reorganizarea activității acesteia precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 1.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 914/2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Centrului Național de Management al Apei Grele, precum și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului (termen de avizare: 1.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.8.Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive (termen de avizare: 3.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Energiei, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F., M.J., A.N.F.P.

2.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reorganizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație (termen de avizare: 2.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Institutul Național de Administrație - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (termen de avizare: 2.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11.Proiect de Lege privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 2.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.F., M.J., M.E.A.T.

2.12. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării și implementării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și pentru alte măsuri fiscale (termen de avizare: 2.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.13. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 2.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.14. Propunere legislativă privind modificarea art.13, alin.(2) din OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (b272/27.05.2024) (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil

2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.197 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (b275/27.05.2024) (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil

2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare (b276/28.05.2024) (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații

2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (b277/28.05.2024) (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități, PSD - aviz nefavorabil

2.18.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive (b278/29.05.2024) (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații

2.19.Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2023 privind sistemul public de pensii (b281/29.05.2024) (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori si deputați USR - aviz favorabil

2.20.Propunere legislativă privind instituirea zilei de 31 mai ca ”Ziua națională a conștientizării riscurilor asociate consumului de droguri” (b283/31.05.2024) (termen de avizare: 21.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputat PNL - aviz nefavorabil

2.21. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii (plx356/11.06.2024) (termen de avizare: 27.06.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz nefavorabil

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 22.05.2024
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.06.2024
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 19.06.2024
6. Diverse