Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/07/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/07/2016

Ordinea de zi din 19.07.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.07.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.07.2016
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.07.2016 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (b 344/23.06.2016)
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003
4. Diverse