Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/09/2017

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 19/09/2017

Ordinea de zi din 19.09.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.09.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.09.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă (b 301/27.06.2017) (termen de avizare: 25.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi U.S.R., P.N.L. şi P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în dala de 18.09.2017
3.2. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b305/28.06.2017) (termen de avizare: 25.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: senator U.S.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)- şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b319/29.06.2017) (termen de avizare: 25.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi P.N.L.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti a unei serii de manifestări ocazionate de împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Institutului Naţional al Magistraturii (termen de avizare: 25.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.5. Proiect de Lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice allocate pentru activităţi nonprofit de interes general (termen de avizare: 25.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Iniţiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi formarea profesională a adulţilor (termen de avizare: 26.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
3.7. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (termen de avizare: 26.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.C.I.N.
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului S.A. (termen de avizare: 26.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MLE.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 18.09.2017
4. Validarea domnului BENEA Ion, reprezentant al P.N.R., ca membru al Comisiei pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate, fiind revocat domnul ALBU Octavian Cătălin
5. Aprobarea candidaturii domnului GAVRILĂ Marius, propus de C.N.S.L.R. - FRĂŢIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Solicitarea auditorului public intern adresată dlui Preşedinte Iacob BACIU de aprobare a Raportului de audit public intern referitor la misiunea ”Evaluarea legalităţii organizării şi funcţionării CES, de la încetarea mandatului vechiului Plen, până la constituirea noului Plen, precum şi verificarea legalităţii dosarelor validate de Secretarul General pentru constituirea noului Plen”
7. Solicitarea auditorului public intern adresată dlui Preşedinte Iacob BACIU de remediere a deficienţelor semnalate cu privire la întocmirea procesului-verbal al întâlnirii avute cu dl Florian Costache, fost preşedinte al CES, şi dl Nicolae Chirilă, fost secretar general al CES
8. Nota informativă a auditorului public intern referitoare la rezultatele întâlnirii avute cu dl Florian Costache, fost preşedinte al CES, şi dl Nicolae Chirilă, fost secretar general al CES
9. Nota informativă a auditorului public intern referitoare la rezultatele întâlnirii avute cu dl Radu Minea, membru al Plenului
10. Diverse