Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/03/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/03/2024

Ordinea de zi din 20.03.2024 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.03.2024
2. Intervenția domnului Secretar de Stat Luca NICULESCU, Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:

3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 (termen de avizare: 28.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă (termen de avizare: 01.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C.I.D., M.J.

3.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei (termen de avizare: 01.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.D.L.P.A., M.J.

3.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capabilității aferente achiziției Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii (termen de avizare: 1.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Pază și Protecție, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 1.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J., M.A.E., C.C.

3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cadrului general pentru implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin Contracte pentru Diferență pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon (termen de avizare: 1.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.F., M.M.A.P., M.J.

3.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare (b92/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

3.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor (b93/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

3.9. Propunere legislativă privind deconspirarea rudelor lucrătorilor Securității care ocupă demnități sau funcții publice prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (b94/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil

3.10. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.104/2018 privind implementarea Programului guvernamental „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar” (b95/27.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

3.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții (b98/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputat PSD, Neafiliat - aviz favorabil

3.12. Propunere legislativă pentru completarea art.21 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b99/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL - aviz favorabil cu observații

3.13. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 24 noiembrie Ziua Stephan Ludwig Roth - Ziua respectării națiunii române de către minoritățile etnice (b100/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cătană Gheorghe-Adrian - senator AUR - aviz nefavorabil

3.14. Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Țăranului Român (b101/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cătană Gheorghe-Adrian - senator AUR - aviz nefavorabil

3.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (b102/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observații

3.16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi completarea altor acte normative (b103/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil

3.17. Propunere legislativă pentru completarea art.128 din Legea învățământului superior nr.199/2023 (b104/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil

3.18. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.77 din Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală (b105/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil

3.19. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b106/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil

3.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (b107/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil

3.21. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului naţional de conformare a fondului construit existent, aflat în domeniul public sau privat (b108/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil

3.22.Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere (b109/28.02.2024) (termen de avizare: 21.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil

3.23. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (plx115/11.03.2024) (termen de avizare: 26.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz nefavorabil

3.24. Propunere legislativă privind organizarea activității de intermediere imobiliară (b130/6.03.2024) (termen de avizare: 27.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, deputat UDMR și minorități - aviz favorabil cu observații

4. Aprobarea candidaturii doamnei POPESCU Elena Mihaela, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Buzău
5. Aprobarea candidaturii doamnei RĂDUCANU Corina, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 22.02.2024
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 28.02.2024
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 06.03.2024
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.03.2024
10. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.03.2024
11. Diverse