Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/06/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/06/2024

Ordinea de zi din 20.06.2024 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.06.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 914/2017 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Centrului Național de Management al Apei Grele, precum și a unor măsuri necesare pentru asigurarea securității obiectivului (termen de avizare: 1.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată în ședința din data de 19.06.2024 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive (termen de avizare: 3.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Energiei, Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - avizare amânată în ședința din data de 19.06.2024 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F., M.J., A.N.F.P.

2.3.Proiect de Lege privind stabilirea salariilor minime adecvate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 2.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată în ședința din data de 19.06.2024 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri de implementare și utilizare a decontului precompletat RO e-TVA și valorificarea datelor și informațiilor prin implementarea unui sistem de guvernanță specific și alte măsuri fiscale (termen de avizare: 3.07.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă