Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/09/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/09/2012

Ordinea de zi din 20.09.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.09.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 13.09.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.09.2012)
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.09.2012)
5.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.09.2012)
5.4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 25.09.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Diverse
8.1. Nota Serviciului Juridic referitoare la întocmirea şi aprobarea Raportului anual al activităţii de audit public intern