Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/12/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 20/12/2023

Ordinea de zi din 20.12.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 20.12.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților 2023-2027 (termen de avizare: 22.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – procedură de avizare reluată – avizare amânată în ședința din data de 13.12.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 22.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 13.12.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia (termen de avizare: 29.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2024 (termen de avizare: 3.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule și tramvaie (termen de avizare: 4.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 4.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-Ministrului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., S.T.S., M.F., M.J.

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea condițiilor, limitelor și a mecanismului de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate (termen de avizare: 5.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior (termen de avizare: 5.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 5.01.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici – procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.10. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2027 - „Anul Ion I.C.Brătianu” (b693/27.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b694/27.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (b695/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Anamaria GAVRILĂ – deputat neafiliat - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare (b696/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC - deputat neafiliat - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare (b697/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC - deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (b698/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC - deputat neafiliat - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare (b699/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC - deputat neafiliat - aviz nefavorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare (b700/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC - deputat neafiliat - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (b701/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ciprian CIUBUC - deputat neafiliat - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal (b702/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.20. Propunere legislativă pentru instituirea unei indemnizaţii de hrană în vederea compensării efectelor negative asupra activităţii de transport generate de întârzierea aderării la Spaţiul Schengen, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b703/28.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă privind completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (b704/29.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea art.28 alin.(14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (b705/29.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.23. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului (b706/29.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (b707/29.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.25. Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (b708/29.11.2023) (termen de avizare: 27.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b712/4.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, neafiliați - aviz favorabil
2.27. Propunere legislativă Legea bibliotecilor (b713/5.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.28. Propunere legislativă pentru modificarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 şi a Legii privind reforma în domeniul sănătăţii nr.95/2006 (b714/5.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.29. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (b715/5.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Varga Glad-Aurel - deputat PNL - aviz favorabil
2.30. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată (b716/5.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR - aviz favorabil
2.31. Propunere legislativă pentru modificare Ordonanţei de Urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României (b717/5.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, USR - aviz favorabil cu observații
2.32. Propunere legislativă pentru abrogarea art. 47 alin.(1) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (b719/5.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.33. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (b720/5.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați UDMR, PNL, PSD, minorități, neafiliați - aviz nefavorabil
2.34. Propunere legislativă pentru modificarea art.208 alin.(11) şi anexei din Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023 (plx772/11.12.2023) (termen de avizare: 28.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Kocsis-Cristea Alexandru- deputat neafiliat - aviz nefavorabil
3. Aprobarea candidaturii doamnei FUDULEA Mihaela, propusă de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Tulcea
4. Aprobarea Raportului privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor europene și ai CESE, 16-17 noiembrie 2023, Madrid
5. Aprobarea Raportului privind participarea CES România la Conferința internațională OIM-AICESIS-OKE, 23-24 noiembrie 2023, Atena
6. Aprobarea Raportului privind participarea CES România la Seminarul „Conectarea UE”, 23-24 noiembrie 2023, Bratislava 7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 06.12.2023
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 08.12.2023
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.12.2023
10. Diverse

Partenaire