Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/02/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/02/2023

Ordinea de zi din 21.02.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.02.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 112 din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată în ședința din data de 14.02.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind conținutul și modalitatea de gestionare a dosarului profesional al funcționarilor publici (termen de avizare: 27.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 1.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea art.19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (termen de avizare: 2.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă (termen de avizare: 02.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2021/23 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 02.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b1/3.01.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii (b2/9.01.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Oana Silvia ȚOIU - deputat USR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (b12/26.01.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Tudor Vlad BENGA - deputat USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b13/26.01.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea art.224 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b18/31.01.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă privind organizarea activităţii de intermediere imobiliară (b36/2.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(10) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (b37/2.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2023 ca „Anul Iuliu Maniu” (b38/2.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea art.19 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi luarea unor măsuri de eficientizare a activităţii Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (b39/2.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012 (b40/2.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b41/2.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b42/2.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.49 din legea nr.265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (b43/3.02.2023) (termen de avizare: 24.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil cu observații
2.20. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx52/13.02.2023) (termen de avizare: 28.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic (b47/6.02.2023) (termen de avizare: 1.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori PSD și neafiliați - aviz nefavorabil
3. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”
4. Completarea componenței Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)”
5. Aprobarea candidaturii doamnei OANE Ilona-Gabriela, propusă de Consiliul Național al Înteprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 14.02.2023
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 21.02.2023
8. Diverse

Partenaire