Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/03/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/03/2013

Ordinea de zi din 21.03.2013 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.03.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 14.03.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.02.2013
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind aplicarea în perioada 2013-2018 a măsurilor instituite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificări şi completări (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.03.2013)
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare (b 104/08.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.03.2013)
4.3. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b 90/05.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.03.2013)
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice (b 101/05.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.03.2013)
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b 85/27.02.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.03.2013) - amânată în şedința Plenului C.E.S. din data de 14.03.2013
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 77/26.02.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.03.2013) - amânată în şedința Plenului C.E.S. din data de 14.03.2013
5. Validarea ca membru al Plenului C.E.S. a domnului Valentin MOCANU din partea C.N.S.L.R-FRĂȚIA, fiind înlocuit domnul Adrian BÎREA
6. Validarea ca membru al Plenului C.E.S. a domnului Alexandru MĂRGĂRITESCU din partea U.N.P.R., fiind înlocuit domnul Marian Petre MILUȚ
7. Aprobarea bugetului C.E.S. pe anul 2013
8. Nota Secretarului General al C.E.S. privind elaborarea unui studiu în vederea dezvoltării C.E.S. România-Etapa a II -a
9. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea instituției noastre la simpozionul internațional cu tema “Securitatea alimentară: evaluarea politicilor internaționale în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)”, organizat de AICESIS, CES Congo și FAO, Congo-Brazzaville, 2-3 mai 2013
10. Diverse
10.1. Informare privind participarea dl. Florin Jianu la cea de-a treia Reuniune a Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat