Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/04/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/04/2021

Ordinea de zi din 21.04.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.04.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea condițiilor în care polițiștii de penitenciare pot beneficia de concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, concedii fără plată și bilete de odihnă (termen de avizare: 28.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2021-2022 (termen de avizare: 28.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscale (termen de avizare: 04.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alin. (1) al art. 15 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (termen de avizare: 04.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 (termen de avizare: 04.05.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (b108/29.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Târziu Claudiu Richard - senator AUR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b110/29.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observație
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999 (b112/30.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (b113/30.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (b114/30.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987 (b115/30.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori și deputați USR-PLUS - aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru completarea Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b116/30.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR, senatori și deputați USR-PLUS, deputați PSD, minorități - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru declararea lui Ion. C. Brătianu ca ”Erou Național” (b117/30.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Gheorghe Andrei Daniel - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare (b118/30.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Acatrinei Dorel Gheorghe - deputat AUR - aviz favorabil cu observație
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (b120/31.03.2021) (termen de avizare: 23.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările şi completările ulterioare (plx144/12.04.2021) (termen de avizare: 28.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Acatrinei Dorel Gheorghe - deputat AUR - aviz nefavorabil
3. Aprobarea execuției bugetare a Consiliului Economic și Social la data de 31.03.2021
4. Informare - Raportul de audit financiar încheiat de Curtea de Conturi în urma acțiunii de audit al contului de execuție și al bilanțului contabil întocmite de Consiliul Economic și Social pentru anul 2020
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 31.03.2021
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.04.2021
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 15.04.2021
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 20.04.2021
9. Diverse


Partenaire