Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/06/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/06/2012

Ordinea de zi din 21.06.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.06.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 14.06.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă privind comunicaţiile electronice (plx-238/12.06.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 25.06.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Aprobarea candidaturii dnei POPESCU Elena Mihaela, propusă de B.N.S. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
8. Diverse
8.1. Informare referitoare la scrisoarea CES adresată Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în conformitate cu punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţei Plenului din data de 14.06.2012
8.2. Nota de informare a dlui Ion STĂNCIULESCU referitoare la propunerea de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social