Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/12/2021

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 21/12/2021

Ordinea de zi din 21.12.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.12.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședința din data de 14.12.2021 - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului (termen de avizare: 27.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului – avizare amânată în ședința din data de 14.12.2021 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei (termen de avizare: 27.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei – avizare amânată în ședința din data de 14.12.2021 - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.T., M.M.S.S., A.N.F.P., M.A.E., M.F., M.J.

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.123 din 27 mai 2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar (b552/7.12.2021) (termen de avizare: 28.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observaţii
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.672 din 27 iulie 2005 (b553/7.12.2021) (termen de avizare: 28.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, minorități, neafiliați – puncte de vedere
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195 din 2 decembrie 2005 privind protecția mediului (b554/7.12.2021) (termen de avizare: 28.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b555/8.12.2021) (termen de avizare: 28.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați UDMR, minorități - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și a Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b556/08.12.2021) (termen de avizare: 28.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, UDMR - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 (b563/8.12.2021) (termen de avizare: 28.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului (b565/9.12.2021) (termen de avizare: 28.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, senator PSD, deputați PNL - aviz favorabil
3. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare referitoare la serviciile de semnătură electronică
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 21.12.2021
5. Diverse


Partenaire