Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/01/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/01/2013

Ordinea de zi din 22.01.2013 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.01.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 15.01.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind abrogarea art. II din Legea nr. 211/2012 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 29..01.2013)
4.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.01.2013)
4.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind impunerea unor măsuri de impozitare suplimentară pe activităţile cu caracter de monopol natural permise de stat prin contracte de privatizare sau prin concesionarea unor active deţinute de stat sau a unor servicii publice (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.01.2013)
4.4. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind instituirea taxei asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.01.2013)
4.5. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.01.2013)
4.6. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.01.2013)
4.7. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.01.2013)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Adresa C.S.D.R. nr. 107/1.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
7. Diverse