Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/03/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/03/2016

Ordinea de zi din 22.03.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.03.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.03.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (b 70/1.03.2016)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 71/2.03.2016)
3.3. Propunere legislativă privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de pulberi, gaze și vapori provenite de la fostele fabrici, uzine și întreprinderi din raza municipiului Turda (b 82/3.03.2016)
3.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013
3.5. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
3.7. Proiect de Ordonanţă de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
3.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.”-S.A. pentru perioada 2016-2020
4. Diverse