Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/03/2022

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/03/2022

Ordinea de zi din 22.03.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 22.03.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional și măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 29.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naționale de sănătate (termen de avizare: 31.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Propunere legislativă privind darea în administrare a unor suprafețe de teren (plx90/14.03.2022) (termen de avizare: 29.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD și deputat minorități - aviz favorabil cu observații
2.4. Propunere legislativă privind instituirea unor măsuri de sprijin pentru cetăţenii ucraineni proveniți din zona de conflict armat din Ucraina (plx91/14.03.2022) (termen de avizare: 29.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare (b116/07.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, USR, senatori și deputați UDMR - aviz favorabil cu observații
2.6. Propunere legislativă privind modificarea alin. (5) al art. 29 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (b117/07.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru completarea Legii pacientului nr. 46/2003 (b120/08.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD, USR şi UDMR - aviz favorabil cu observații
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.18 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecției victimelor infracțiunii, precum şi pentru modificarea şi completarea art.6 lit.e) din Legea nr.217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice (b121/08.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente (b122/08.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, PSD și USR - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b124/09.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR și neafiliați - aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (b125/09.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR și neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b126/09.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați USR, PNL, UDMR, AUR și minorități - aviz favorabil cu observații
2.13. Propunere legislativă privind instituirea Zilei Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie (b127/09.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL, UDMR, AUR și minorități - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă privind implementarea Programului Național "Casa noastră" (b128/09.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (b129/09.03.2022) (termen de avizare: 30.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL și UDMR - aviz favorabil cu observații
3. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 22.03.2022
4. Diverse


Partenaire