Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/08/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/08/2012

Ordinea de zi din 22.08.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 22.08.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 14.08.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.08.2012)
5.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.08.2012)
5.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.08.2012)
5.4. Proiect de Lege pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008, modificată şi aprobată prin Legea nr. 62/2009 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.08.2012)
5.5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.08.2012)
5.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.08.2012)
5.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.08.2012)
5.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1261/2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.08.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Diverse
8.1. Adresa Ministerului Sănătăţii cu privire la nominalizarea dlui Răzvan Theohari VULCĂNESCU în Plenul CES