Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/11/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 22/11/2012

Ordinea de zi din 22.11.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.11.2012
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 23.11.2012)
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 277 al Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (PLx 455/12.11.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 23.11.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Diverse
6.1. Informare privind intenţia Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de modificare a Titlului V din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, şi reglementarea organizării şi funcţionării Consiliului Economic şi Social printr-o lege separată.