Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 23/01/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 23/01/2018

Ordinea de zi din 23.01.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Proiect de Hotărâre a Plenului pentru modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Plenului nr. 4/09.01.2018 privind Statul de funcţii al Secretariatului Tehnic
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.01.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.01.2018
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare (termen de avizare: 05.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.C.I.
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 29.01.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 25.01.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 29.01.2018 Obs.: avize complete
5. Diverse