Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 23/04/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 23/04/2024

Ordinea de zi din 23.04.2024 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 23.04.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2024 - 2025 (termen de avizare: 07.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2024 - 2025 (termen de avizare: 07.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență (termen de avizare: 07.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Educația Continuă a Adulților 2024 - 2030 (termen de avizare: 08.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - procedură de avizare reluată - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.F., M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic (termen de avizare: 9.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea unor prevederi ale Legii nr.226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România (b185/03.04.2024) (termen de avizare: 29.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b186/03.04.2024) (termen de avizare: 29.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil

2.8. Propunere legislativă pentru suspendarea pensiilor de serviciu pentru persoanele care ocupă funcții de demnități publice, precum și instituirea contribuției la sănătate pentru veniturile aferente părții necontributive a pensiei de serviciu (b187/03.04.2024) (termen de avizare: 29.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil

2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii (b188/03.04.2024) (termen de avizare: 29.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL - aviz nefavorabil

2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului superior nr. 199 din 4 iulie 2023 (plx242/16.04.2024) (termen de avizare: 07.05.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, PNL, UDMR - aviz favorabil

3. Aprobarea încheierii contractului de mandat între CES și domnul Secretar General Marin Suliman
4. Stabilirea componenței Comisiei temporare constituite în scopul elaborării ”Studiului cu privire la oportunitatea dezvoltării și punerii în practică a unui mecanism de prescripții sociale în România”
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 21.03.2024
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 27.03.2024
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 3.04.2024
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 23.04.2024
9. Diverse