Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 24/02/2011

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 24/02/2011

Ordinea de zi din 24.02.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa Bex din data de 24.02.2011 şi aprobarea deciziilor Bex.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului CES din 17.02.2011
3. Validarea ca membru Plen a domnului Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită d-na Irinel CRISTU
4. Validarea ca membru Plen a domnului ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU
5. Desemnarea membrilor Biroului Executiv al CES, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin (2) şi (4) din ROF CES
6. Validarea d-rei Octavia Antoaneta IONESCU-reprezentant CNIPMMR, ca membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind înlocuit dl Dumitru VIERU
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Propunere legislativă privind exploatarea resurselor minerale ale României (b 33/08.02.2011)
7.2. Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b 36/09.02.2011)
7.3. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul Mincii, cu modificările şi completările ulterioare
8. Diverse