Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 24/04/2019

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 24/04/2019

Ordinea de zi din 24.04.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare: 07.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2019 (termen de avizare: 7.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize I.S.C.I.R., M.F.P.
1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/ universitar 2019-2020 (termen de avizare: 8.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale - procedură de avizare reluată - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
1.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (pl-x 230/15.04.2019) (termen de avizare: 06.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PNL
1.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (pl-x 231/15.04.2019) (termen de avizare: 06.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, USR, UDMR și PMP
1.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale (pl-x 232/16.04.2019) (termen de avizare: 07.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PSD
1.8. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (b139/08.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (b127/01.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator PNL Cîţu Florin-Vasile
1.10. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (b128/02.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
1.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului (b129/02.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR, PSD, PNL și USR
1.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 (b130/02.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ganea Ion - senator Independent
1.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (b131/04.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD și ALDE
1.14. Propunere legislativă pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor (b132/04.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputat PMP Simionca Ionuţ
1.15. Propunere legislativă Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului (b138/08.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, PSD și PMP
1.16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată (b140/08.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR și PSD
1.17. Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie (b141/09.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR și PSD
1.18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare (b142/09.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
1.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (b143/09.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
1.20. Propunere legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă (b144/09.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD
1.21. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b145/09.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD și PNL
1.22. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (b146/09.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputat PSD Weber Mihai
1.23. Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare (b153/10.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL
1.24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 (b154/10.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD și PNL
1.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României (b155/10.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD și PNL
1.26. Propunere legislativă privind decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene (b156/10.04.2019) (termen de avizare: 08.05.2019 conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PMP
2. Documente cu privire la validarea vicepreședintelui Consiliului Economic și Social și a membrului Biroului Executiv din partea patronală
2.1. Procesul-verbal privind desemnarea vicepreședintelui și membrului Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social - partea patronală, înregistrat cu nr. 2287/04.05.2017
2.2. Protocolul privind desemnarea reprezentanților părții patronale în Biroul Executiv al Consiliului Economic și Social din data de 15.04.2019, înregistrat cu nr. 1771/16.05.2019
2.3. Adresa C.P. CONCORDIA și C.P. CONPIROM cu privire la solicitarea de introducere pe ordinea de zi a Plenului a numirii reprezentanților acestora pentru funcțiile de vicepreședinte și de membru al Biroului Executiv
2.4. Nota domnului Secretar General Marin SULIMAN nr. 1963/22.04.2019
2.5. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare nr. 1964/22.04.2019
3. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea doamnei Silvia VLĂSCEANU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Mihai FLORIN ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.04.2019
6. Diverse