Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 24/07/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 24/07/2018

Ordinea de zi din 24.07.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Propunere legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor (b375/03.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD, ALDE și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 23.07.2018
1.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 391 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b376/03.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Bodog Florian Dorel - senator PSD, Rotaru Ion - senator PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 23.07.2018
1.3. Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - Republicat (b379/04.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori UDMR
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 23.07.2018
1.4. Propunere legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (b382/05.07.2018) (termen de avizare: 27.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR și deputați PSD, USR și independenți
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - ședință programată în data de 23.07.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - ședință programată în data de 23.07.2018
2. Nota nr. VIII/40328/18.05.2018 a Curții de Conturi a României, transmisă prin adresa nr. VIII/40439/16.07.2018, înregistrată la Consiliul Economic și Social cu nr. 3899/18.07.2018, privind acțiunea de documentare referitoare la modul de aplicare în anul 2018 a legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform Legii-cadru nr. 153/2017, la Consiliul Economic și Social
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.07.2018
4. Informare privind şedinţa BEx din data de 24.07.2018
5. Diverse