Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/01/2024

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/01/2024

Ordinea de zi din 25.01.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.01.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind solicitarea și comunicarea datelor și informațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 2.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învățământul superior (termen de avizare: 2.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat de sprijinire a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (termen de avizare: 2.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – adoptată în ședința Guvernului din data de 18.01.2024 și publicată în Monitorul Oficial nr. nr. 52/19.01.2024 (Ordonanţa Guvernului nr. 5/2024) - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (termen de avizare: 02.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2024 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 05.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize: M.F., M.M.S.S., M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (termen de avizare: 7.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol, în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (termen de avizare: 7.02.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei GIUCĂ Iuliana-Gabriela, propusă de Blocul Național Sindical, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
4. Aprobarea candidaturii doamnei DICU Bianca-Georgiana, propusă de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
5. Aprobarea candidaturii domnului VLĂDESCU Ionel, propus de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
6. Aprobarea candidaturii doamnei TUDOR Elena, propusă de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș.
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 13.12.2023
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 14.12.2023
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.01.2024
10. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 25.01.2024
11. Diverse


Partenaire