Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/04/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/04/2013

Ordinea de zi din 25.04.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.04.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.04.2013
3. Validarea domnului Ion HOMOȘ nominalizat de Confederaţia Naţională Sindicală “Cartel Alfa ” ca membru al Comisiei pentru protecţia socială şi ocrotirea sănătăţii din cadrul C.E.S., fiind înlocuit domnul Adrian COJOCARU
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pl-x 110/ 15.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 25.04.2013)
4.2. Propunere legislativă privind eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie (b 154/25.03.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 17.04.2013)
4.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (b 176/03.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.04.2013)
4.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 190/09.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.04.2013)
5. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R. de nominalizare a doamnei STANCIU Alis Emilia în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei ANĂSTĂSOAI Simona-Lili-Mariana în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomiţa
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea UGIR 1903 de nominalizare a doamnei GAL Maria în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Covasna
8. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei BISCAN Liliana-Maria în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
9. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului DUMITRESCU Marcel în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamț
10. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului FĂGHIAN Cătălin în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
11. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei DIDU Marinela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
12. Nota Serviciului Juridic referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic şi Social
13. Diverse