Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/04/2023

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/04/2023

Ordinea de zi din 25.04.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 25.04.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumei forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 05.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-Ministrului - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (termen de avizare: 05.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor (termen de avizare: 08.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Propunere legislativă privind personalul Curții Constituționale (plx267/12.04.2023) (termen de avizare: 1.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD și PNL - aviz favorabil
2.5. Propunere legislativă pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b223/11.04.2023) (termen de avizare: 04.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputat UDMR - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii (b224/11.04.2023) (termen de avizare: 04.05.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputat UDMR - aviz favorabil cu observații
3. Aprobarea punctului de vedere cu privire la pachetul de reforme și investiții REPowerEU, aprobat în ședința din data de 11.04.2023 la punctul ”Avizarea propunerii doamnei Corina Andreea MURAFA-BENGA de formulare a unui punct de vedere cu privire la propunerile Guvernului în ceea ce privește planul REPowerEU”
4. Aprobarea propunerii doamnei Corina Andreea MURAFA-BENGA, formulate în numele părții asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile, de elaborare a Studiului ”Tranziția către o economie cu emisii scăzute și justiția socială”
5. Propunere de modificare a statului de funcții al Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social 6. Raport de activitate privind participarea CES România la Summitul 2023 privind dialogul social în Europa de Sud-Est (SEE), Salonic, Grecia, 19-20 martie 2023
7. Declarația comună elaborată în urma desfășurării Summitului pentru Dialogul Social 2023 „Consiliile Economice și Sociale ca motoare pentru soluții durabile la noile provocări pentru integrarea Europei de Sud-Est”, Salonic, Grecia, 20 martie 2023 8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 28.03.2023
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 29.03.2023
10. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 19.04.2023
11. Diverse


Partenaire