Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/06/2013

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/06/2013

Ordinea de zi din 25.06.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.06.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 21.06.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Validarea domnului MĂNTESCU Iulian, ca reprezentant al C.N.S. Cartel Alfa în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuită doamna VELEANU Ramona Mercedes
4. Validarea domnului FEURDEAN Ioan, nominalizat de C.N.S. Cartel Alfa ca membru titular al Comisiei pentru relațiile de muncă și politică salarială din cadrul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul DANDEA Petru Sorin
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale precum și pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere și la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 02.07.2013)
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (pl-x 206/17.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 28.06.2013)
6. Aprobarea Organigramei Secretariatului Tehnic al C.E.S. şi a Statului de funcţii pe anul 2013
7. Nota Serviciului Juridic privind nominalizarea unei persoane, în vederea ocupării funcției de asistent judiciar care va împlini vârsta de pensionare în timpul mandatului
8. Aprobarea candidaturii doamnei NIȚĂ Angela Maria propusă de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
9. Aprobarea candidaturii doamnei STĂNCULESCU Gabriela propusă de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
10. Aprobarea candidaturii doamnei VATAU Liliana Cristina propusă de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
11. Aprobarea retragerii candidaturii domnului LIXANDRU Horia Alexe propus de C.S.N. Meridian pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj, aprobat prin Hotărârea Plenului C.E.S. nr. 488/16.05.2013 și aprobarea candidaturii doamnei VELICAN Adriana Ileana propusă de C.S.N. Meridian în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
12. Aprobarea candidaturii doamnei DOSPINA Ilona - Mihaela propusă de U.G.I.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
13. Aprobarea candidaturii doamnei DRAGOMIRESCU Petronela propusă de C.N.S.L.R. Frăția în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
14. Diverse