Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/07/2017

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/07/2017

Ordinea de zi din 25.07.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.07.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.07.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiectul Codului Administrativ (termen de avizare: 26.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: MDRAPFE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
3.2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de Cercetare în domeniul antiprotoriilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010 (termen de avizare: 1.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.C.I.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - programată în data de 24.07.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
3.3. Proiect de Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional (termen de avizare: 2.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -
programată în data de 24.07.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - programată în data de 24.07.2017
3.4. Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 3.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.A.I.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -
programată în data de 24.07.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - programată în data de 21.07.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -şedinţă programată în data de 28.07.2017
3.3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (termen de avizare: 4.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - programată în data de 21.07.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)
4. Validarea domnului CÂMPEANU Mihnea ca membru al Comisiei pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament, fiind astfel înlocuită doamna NICULAE Elena
5. Diverse