Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/09/2018

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/09/2018

Ordinea de zi din 25.09.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 210/1999 privind concediul paternal şi pentru abrogarea alineatului (7) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (termen de avizare: 03.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Afacerilor Interne
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs.: avize complete
1.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea pct. VII subpunctul 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 131/2018 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019 (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Sănătăţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
  1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
  1.4. Proiectul Legii serviciilor de utilitate publică de transport călători prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (termen de avizare: 05.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
  1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea standardelor minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate (termen de avizare: 05.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Justiţiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - propunere amânare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
  1.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală (termen de avizare: 05.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
  1.7. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie (b434/04.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori ALDE şi independenţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b438/05.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori USR şi independenţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
1.9. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare (b439/05.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD, PMP şi UDMR şi deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (b441/05.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PMP şi independenţi şi deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - proiect de aviz favorabil
1.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 1991 (b442/05.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Gheorghe Andrei Daniel - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
1.12. Propunere legislativă pentru completarea art. 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (b443/05.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD şi ALDE
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
1.13. Propunere legislativă privind obligativitatea instructajului post-natal (b444/05.09.2018)
(termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Raeţchi Ovidiu Alexandru - deputat PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
1.14. Propunere legislativă pentru modificarea alinfl1) şi alin.(l2) ale art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b446/06.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Vîlceanu Dan - deputat PNL
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
1.15. Propunere legislativă pentru abrogarea unor prevederi din domeniul pensiilor de serviciu, pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, pentru abrogarea alin. (2) şi (3) ale art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor, precum şi pentru modificarea art. 85 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (b447/06.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - propunere amânare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 01.10.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
1.16. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx470/l9.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, USR, PNL, şi senatori PNL
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
1.17. Propunere legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative (plx472/l9.09.2018) (termen de avizare: 04.10.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD, PNL, ALDE şi senatori PSD şi neafiliaţi
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2. Propunere de modificare a organigramei şi a statului de funcţii ale Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic şi Social
3. Prezentare orală privind participarea delegaţiei CES România la Consiliul de Administraţie al
AICESIS - 17 septembrie 2018, Adunarea Generală a AICESIS - 17- 18 septembrie 2018, Biroul UCESIF - 18 septembrie 2018, organizate de AICESIS şi UCESIF împreună cu CESE din Franţa la sediul său din Paris
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.09.2018
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.09.2018
6. Diverse