Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/10/2012

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 25/10/2012

Ordinea de zi din 25.10.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 25.10.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 18.10.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) al articolului 65 din Legea nr. 263/210 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (b 325/09.10.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.10.2012)
5.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 31.10.2012)
5.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 31.10.2012)
5.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 01.11.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Bugetul CES pe anul 2012 realizat pe 9 luni şi estimat pe 12 luni. Adresa CES către MFP cu privire la rectificarea bugetară.
9. Diverse