Date de modification:

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/01/2016

L`Assemblée plénière du CÉS

L`Assemblée plénière ordre du jour 26/01/2016

Ordinea de zi din 26.01.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.01.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.01.2016
3. Validarea domnului Florian MARIN, propus de B.N.S, ca reprezentant al părții sindicale în Biroul Executiv al CES
4. Validarea doamnei RĂDUȚ Andreea, ca reprezentantă a C.N.P.R. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
5.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
6. Aprobarea candidaturii doamnei BASCHINOS Mihaela-Aura, propusă de P.N.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
7. Diverse